“הוסטקינג” מציעה ללקוחותיה ומשתמשיהם את האמצעים להשגת והפצת מכלול רב של מידע אישי, ציבורי, מסחרי או ארגוני. “הוסטקינג” מכבדת את העובדה שהאינטרנט מעניק פורום פתוח להפצת מידע ולדיונים פתוחים, אולם כאשר מתגלים חילוקי דעות וניגודי אינטרסים “הוסטקינג” שומרת לעצמה את הזכות לצעדי מניעה ולצעדים מתקנים.

מסמך זה בא על מנת להגן על אינטרסים אלו והוא מתאר את כללי השימוש המקובלים (להלן – תנאי השימוש) שנועדו להחליף ולהבהיר כללי התנהגות והתנהלות מסוימים המחייבים את לקוחותיה ומתארים בין היתר את חובותיהם וזכויותיהם.

כללי השימוש עלולים להשתנות מידי פעם ופעם. לקוחות “הוסטקינג” יהיו מחוייבים לשינויים בכללי השימוש.

אחד המאפיינים החשובים של רשת האינטרנט הוא שאין בעלים יחידים לרשת. גורם זה תורם משמעותית לרוח הפתוחה של האינטרנט אולם זה גם מטיל על המשתמשים לגלות אחריות על האינפורמציה אותה הם מקבלים או מעבירים לאחרים.

 “הוסטקינג” אינה יכולה לעקוב, לוודא, לאשר או להסמיך את המידע , איכותו או דיוקו של המידע המופץ או מפורסם על ידי משתמשיה. עקב כך, לקוחות “הוסטקינג” חייבים לגלות שיקול דעת בפרסום של תכנים העלולים להיות פוגעים למשתמשי אינטרנט אחרים.

מכיוון שאין “הוסטקינג” יכולה לעקוב אחר טיב התכנים המפורסמים ולצנזרם וגם לא תנסה לעשות זאת, “הוסטקינג” לא תישא באחריות לנזקים שנגרמו למשתמשי אינטרנט שנפגעו עקב פרסום מידע בלתי מדויק, פגיעה בזכויות יוצרים, מידע שלא ניתן לשימוש, פוגע או בלתי חוקי בנוסף מכיוון שהמידע של לקוחותינו ומאוחסן בשרתי “הוסטקינג” ומוזרם בצינורות התקשורת השונים עלול לפגוע בכוונותינו הטובות, שמנו הטוב ותפקודינו, לקוחותינו, לקוחותיהם או משתמשיהם

מפירים את כללי השימוש הנ”ל במידה ועסקו באחת מהפעילויות הבאות:

הפצת דואר לא מבוקש (Spamming)

שלוח דואר אלקטרוני ברשומות תפוצה כמותית ו/או שליחת מסר מסחרי לא מבוקש דרך האינטרנט, מעבר לפגיעה ביחס ל”הוסטקינג”, פעולה זו עלולה להציף ופגוע ברשתות התקשורת ובטיב השירות. גם שמירה על נגישות open SMTP relay אסורה. תלונות נגד לקוחותינו יבדקו ואנו רשאים לקבוע האם מדובר בשימוש ברשימה הנוגדת את הכללים המקובלים.

פגיעה בזכויות יוצרים

עיסוק בכל פעילות של שימוש לא מותר במידע הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, חברה או ישות או הפוגע במותג, קניין רוחני, קוד שירות, סוד מסחרי, תוכנה מוגנת או פטנט. אסור גם העיסוק הפוגע בפרטיות, פרסום או זכויות פרט של אחרים. “הוסטקינג” מחויבת על פי חוק להסיר או לחסום גישה לתכנים של לקוחות בקבלת פנייה מתאימה המתרה על פגיעה בזכויות יוצרים. מדיניות “הוסטקינג” היא להפסיק את השירות ללקוחות בעלי עבירות חוזרות על כללי השירות.

חומרי תועבה

שימוש בשרתי “הוסטקינג” על מנת לאחסן, לפרסם, להפיץ או להציג פונוגרפיה בהם מעורבים קטינים או חומרי תועבה שונים. “הוסטקינג” מחויבת על פי חוק לדווח לרשויות החוק על פונוגרפיה בהם מעורבים קטינים המוזרמת דרך שרתיה.

לשון הרע

שימוש בשרתנו לצורך הפצת לשון מאיימת, מתעללת, מטרידה או גזענית.

זיוף כותרות

זיוף כותרות של מסרים נשלחים, בשלמותם או בחלקם על מנת להסתיר את מקור המשלוח.

חדירה בלתי מורשית או לא חוקית למחשבים או רשתות תקשורת

חדירה בלתי חוקית או ללא רשות למחשבים, חשבונות, או רשתות השיכים לאחר, או ניסיון לפרוץ אמצעי אבטחה של מערכות אחרות או שימוש באמצעים מקדימים לצרכיי פריצה למערכות מידע (לדוגמא: port scan, stealth scan או אמצעי איסוף מידע אחרים).

הפצת וירוסים

הפצת תוכנות וירוס, תולעים, סוסים טרויינים, או אמצעים מזיקים אחרים כגון: pinging, flooding, mailbombing, or denial of service וכן פעילויות המפריעות לפעילותם הסדירה של אחרים, של מערכות המידע והרשתות שלהם.

הכשרת הקרקע להפרת כללי השימוש

פרסום, שליחה או הפצת תוכנה, מוצר או שירות שנועדו לפגוע בכללי השימוש הנ”ל ובכללם האמצעים להפצת דואר לא מבוקש, הפצצת דואר pinging, flooding, denial of service או גניבת תוכנה.

פעילויות בלתי חוקיות אחרות

פעילות בלתי חוקית אחרת הכוללת בין השאר מזימות שונות, כגון: משחקי פירמידה, הונאות אשראי וגניבת תוכנה.